// képmegjelenítő plugin
Üdvözöljük Szergény község honlapján! Bemutatkozás, természeti környezet, történelem
Elérhetőségek:

Szergény Község
Önkormányzata

9523 Szergény,
Kolozsvári u. 72.
Telefon: +36 95 482 001
Fax: +36 95 482 001
E-mail: szergeny.onkormanyzat@gmail.com

GPS koordináták:
47.328003, 17.270686
Tengerszint feletti magasság:
130 m

Nevezetességek

Geist - Magyar Őstermelő Rt. kúriája Geist - Magyar Őstermelő Rt. kúriája

(Kolozsvári u. 72.) Erdődy Sándor gróf, a falu földesura itteni birtokai nagyobb részét a 20. század elején a Geist családnak adta el, akik szombathelyi fakereskedők és gyárosok voltak. A Geist család 1913-ban "szergényi" előnévvel nemesi címet kapott. A kúriát Geist Lajos építtette fel 1907-08-ban eklektikus stílusban. Halála után fia, Geist Jenő lett a birtok tulajdonosa, aki 1927-től kormányfőtanácsosi címet viselt, illetve hét évig a szombathelyi izraelita hitközség elnöki posztját töltötte be. Az I. világháború után a birtokot és a kúriát a Geist család eladta a Magyar Őstermelők Részvénytársaságának. Tőlük sajátították ki 1945-ben az épületet, melyben tanácsi kirendeltséget és orvosi rendelőt helyeztek el. Napjainkban polgármesteri hivatal, orvosi rendelő és óvoda működik az épületben.

Evangélikus templom Evangélikus templom

A reformáció idején ez a vidék a sárvári Nádasdi család birtokához tartozott, ezért - a földesúr vallását követve - szinte az egész falu evangélikus hitre tért át. Hitük gyakorlására az akkori Szent Mihály templomot kapták meg, amely ma már csak egy omladozó épület. Az ellenreformáció évtizedeiben a katolikus Erdõdi család visszavásárolta kemenesaljai birtokait, így az evangélikusoktól is elvette a templomot és plébánost hívott oda. Az egykor virágzó anyagyülekezet Gergelyi fíliája lett. A türelmi rendelet kiadása után 1783-ban újra erőre kaptak és megépítették templomukat. Ezt építették át 1824-ben és 1876-ban, majd 1949-ben bővítették. 1926-ban tornyot építettek hozzá, és 1979-ben is történt rajta egy átépítés.

Szergényi harangok

1793-ban egy kicsi, 150 bécsi font súlyú harangot helyeztek a fa haranglábra, melyet Fürstenmister Antal harangöntő mester készített és 1884-ig szólt. A fa harangláb helyett Szili Lénárd ev. lelkész szerint 1854-ben kőből készítettek másikat. Koncz János gondnoksága alatt vettek a régi kis harang helyett egy 211 kg súlyút. Mindkét világháborúba háborús rekvirálás során egy-egy harangot áldozott a szergényi evangélikus gyülekezet. Már az I. világháború előtt is 2 harang szólt és a nagyobbikat 508 korona ellenében 1917. január 31-én összetörték, beolvasztották. A háború után egy 360 kg súlyú új harangot öntöttek, a meglevő 211 kg-os mellé, mely ismét csúnyán végezte. T. Molnár Lajos gondnok kénytelen volt aláírni azt a harangátvételi jegyzőkönyvet, amely a nagyobbik harang rekvirálásáról tanúskodik. 58 évig a kicsi (211 kg-os) harang egyedül szólítgatta a szergényi híveket. 2002. Szentháromság vasárnapján (május 26-án) harangavatás volt a szergényi templomban. Dr. Süle Imre és családja nagylelkű adományaként Gombos Lajos aranykoszorús harangöntő mester közel 4 mázsás harangot készített a gyülekezet számára. Ennek köszönhetően ma ismét két harang hívogatja a híveket imádságra, az Úristen dicsőítésére.

IMPRESSZUM, SZERZŐI JOGOK:
Szergény Község Önkormányzat hivatalos honlapja

ÜZEMELTETŐ
Szergény Község Önkormányzata
9523 Szergény, Kolozsvári u. 72.
Verzió: 0.7 alpha